جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

آموزش گزارش کپی کنندگان به گوگل | DMCA Report

گزارش سایت های کپی بردار به گوگل

در این آموزش با استفاده از ابزار DMCA report گوگل می توانید سایت های کپی بردار (متن و عکس و فیلم و هرگونه نقض کپی رایت) را به گوگل گزارش دهید. محتوا های سایتم رو کپی می کنند! چگونه به گوگل گزارش کنم؟ با افزایش تخلفات کپی‌برداری در وب، گزارش محتوای کپی شده به گوگل می‌تواند موثر […]

وب آنجل
جستجو کردن